IV. Redaktorzy (odpowiedzialni, naczelni), zastępcy

IV. Redaktorzy (odpowiedzialni, naczelni), zastępcy

Redaktor odpowiedzialny i wydawca:

1901 – 1931: Roman Zawiliński

Redaktor:

1932 (do z. 8): Kazimierz Król

1932 (od z. 9/10) – 1938/39: Witold Doroszewski (w r. szkolnym 1936/37 obowiązki redaktora pełnił Stanisław Szober)

Redaktor naczelny:

1948 –1967: Witold Doroszewski

1999 (od z. 5/6) – 2008: Halina Satkiewicz

od 2009– : Stanisław Dubisz

Redaktor i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego:

1968 – 1977 (do z. 2): Witold Doroszewski

1977 (od. z. 3) – 1984: Mieczysław Szymczak

1985 –1990: Danuta Buttler

1991 – 1999 (do z. 4): Halina Satkiewicz

Zastępca redaktora (naczelnego)

1968 – 1977 (do z. 2): Mieczysław Szymczak

1985 – 1987 (z. 1): Jerzy Podracki

2007 – 2008: Stanisław Dubisz

od 2014: Wanda Decyk-Zięba