II. Roczniki, serie, zeszyty

II. Roczniki, serie, zeszyty

Lata, w których „Poradnik” się nie ukazywał

1913 – 1918 („Poradnik językowy” był działem w: „Języku Polskim” 1913, 1914; „Języku Polskim i Poradniku Językowym” 1916)

1924

1928

1939 (od września) – 1948 (do października)

Roczniki:

1901 – 1912: I – XII

1919 – 1923: XVI – XX (roczniki XIII – XV „Język Polski” 1913, 1914, 1916)

1925 – 1927: XXI – XXIII

1929 – 1931: XXIV – XXVI

1932–1939: rok = rocznik

1948 – 2015: rok = rocznik

Oznaczenie serii:

1901 – 1916: Seria A (1913 – 1916, łącznie z pierwszymi rocznikami „Języka Polskiego” 1913, 1914, 1916)

1919 – 1923: Seria B

1925: Seria C

1926: Seria D

od 1927 zaprzestano oznaczania serii

Numeracja zeszytów:

1950 – 2015: 85 (licząc od zeszytu 1 z 1932 r.) – 729