X. Dane wydawnicze i techniczne

X. Dane wydawnicze i techniczne

Cykl wydawniczy:

1901 – 1931: rocznie 10 zeszytów, z wyjątkiem lat: 1906 (z. 12) i 1923 (z. 5); czasopismo nie ukazywało się w sierpniu i wrześniu

1932 – 1934, 1938/39: rocznie 10 zeszytów, czasopismo nie ukazywało się w lipcu i sierpniu

1935: 5 zeszytów (styczeń – maj),

1935/36 – 1937/38 rocznie 9 zeszytów; czasopismo nie ukazywało się w czerwcu, lipcu i sierpniu

1948: 1 zeszyt (listopad-grudzień)

1949 – 1950: rocznie 6 zeszytów

1951 – 2015: rocznie 10 zeszytów; czasopismo nie ukazywało się w lipcu i sierpniu (1951-1956, 1963, 1969-1977, 1983-1990, 1993-1994); czerwcu i lipcu (1957-1961, 1964-1968); wrześniu i październiku (1962); lipcu i wrześniu (1978, 1979); listopadzie i grudniu (1980-1982); lipcu (1991); sierpniu i wrześniu (1992) oraz w lipcu, sierpniu i  wrześniu (1999); z. 7 za lipiec – wrzesień: 1995-1998, 2000-2015

Objętość zeszytu (liczba arkuszy):

1901 – 1938/39: 1

1948 – 1950: 1,5

1951 – 1955: 1,75

1956 – 1961: 2

1962 – 1990: 4 – 5 – 6 – 7 – 7,5 – 8 – 7,25

1991 – 1997: 2,8 – 3,8 – 3,4 – 3,3 – 3 – 3,2 – 3,5 – 3,85

1998 – 1999: 2,1 – 2,5

2000 – 2007: 3,45 – 2,8 – 3,8 – 3,5 – 4,3 – 4,3 – 5 – 4,7

2008 – 2014: 6 – 7 – 7 – 7,5 – 7,75

2015: 8, 25.

Opis fizyczny:

26; 25; 24 x 17 cm

Paginacja:

1901 – 1938/39: ciągła w obrębie roczników

1948 – 1954: w obrębie zeszytów

1955 – 1993: ciągła w obrębie roczników

1994 – 2015: w obrębie zeszytów

Liczba wydanych zeszytów:

1901 – 2015: 962 (1901 – 1938/39: 299; 1948 – 2015: 663) (zeszyty pojedyncze i łączone)

Miejsce wydania:

1901 – 1902: Kraków

1903 – 1907: Tarnów

1908: Tarnów, Kraków

1909 – 1912, 1919 – 1923, 1925 – 1927, 1929 – 1931: Kraków

1932 – 1939; 1948 – 1983: Warszawa

1984 – 1991: Warszawa-Łódź

1992 – 2015: Warszawa

Druk:

1901 – 1912, 1919 – 1923: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego, Kraków

1925 – 1927: Drukarnia Literacka pod zarządem L. K. Górskiego (do z. 8 z 1925), pod zarządem S. Ziemiańskiego (od z. 9 z 1925), Kraków

1929: Drukarnia Gronusia i Orłowskiego (z. 1), L. Gronusia i Ski (z. 2 i 3), Kraków

1929 (od z. 4) – 1931: Drukarnia Narodowa pod zarządem M. Szlefriga, Kraków

1932 – 1934 (do z. 5/6): Drukarnia Galewskiego i Daua, Warszawa

1934 (od z. 7) – 1936/37, 1938/39 (od z. 4): Zakłady Graficzne „Nasza Drukarnia”, Warszawa

1937/38 – 1938/39 (do z. 3): Drukarnia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa

1948: RSW „Prasa”, Łódź, ul Żwirki 17

1949: RSW „Prasa”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 85

1950: RSW „Prasa”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 125

1950 (od z. 3): Drukarnia Naukowa pod zarządem PZWS (Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych), Warszawa, ul. Śniadeckich 8

1951: Drukarnia Naukowa TNW, Warszawa, ul. Śniadeckich 8

1951 (od z. 7): Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, ul. Śniadeckich 8

1962: Lubelska Drukarnia Prasowa, Lublin, ul. Unicka 4

1965 (od z. 5): Technikum Poligraficzne, Warszawa, ul. Wiślana 6.

1966 (od z. 4) – 1982: Drukarnia im. Rewolucji Październikowej, Warszawa

1982 – 1983: Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa

1984 – 1991: Zakład Graficzny Wydawnictw Naukowych w Łodzi, Łódź, ul. Żwirki 7

1992 – 1993: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego

1994 (do z. 9): A.C.G.M. SA LODART, Łódź, ul. Wólczańska 223

1994 (od z. 10) - 2001 (do z. 2): Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego

2001 (z. 3 – 6): NOKPOL Kobyłka

2001 (z. 7 – 10) : Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego

2002 – 2004 (do z. 8): Inter-Graf

2004 (od z.  9) – 2005 (do z. 9): Sowa – Druk na życzenie

2005 (od z. 10) – 2006: NOKPOL Kobyłka

2007: Fabryka Druku

2008 – 2011: NOKPOL Kobyłka

2012: Fabryka Druku, Warszawa

2013 – 2015: Dom Wydawniczy "Eipsa"